Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 15    Tổng Bài: 140508

Tổng:#7

Bài

[Hướng Dẫn] Tính năng Hộ Vệ Phe Tướng

Ghim  Quan trọng [Copy URL] 6/9976

#1
đăng tại 2018-10-01 14:26:42 | Chỉ hiện bài của tác giả

Tính năng Hộ Vệ Phe Tướng được chính thức thay thế cho tính năng Cổ Vật

1. Hộ Vệ chúc Phúc cho tất cả Tướng cùng Phe. Nâng cấp Hộ Vệ để tăng thuộc tính Tướng.
2. Các Hộ Vệ sẽ có quan hệ Khắc Chế: Tiên Tri khắc chế Sứ Giả, Sứ Giả khắc chế Chiến Thú, Chiến Thú khắc chế Tiên Tri.
3. Nếu hầu hết các Tướng ra trận thuộc cùng một Phe, Hộ Vệ sẽ xuất hiện và kích hoạt chiêu thức. Khi Tướng cùng đội nhận Năng lượng(Có được khi tấn công và bị tấn công), Hộ Vệ cũng sẽ tăng Năng lượng.
4. Tăng cấp Hộ Vệ để cường hóa Chiêu thức của Hộ Vệ, Chúc Phúc và Khắc Chế. Từ cấp 6 trở lên, mỗi lần Hộ Vệ tăng 5 cấp sẽ tăng một cấp Chiêu thức.

  • Các bước xây dựng và nâng cấp Hộ Vệ Phe Tướng


Xây dựng Đài Hộ Vệ


Kích hoạt 3 Hộ Vệ có thể nhận được thuộc tính và hỗ trợ của Hộ Vệ

Vào mục “Phe Tướng” để xem các Tướng thuộc một Phe được sắp xếp theo Vùng Vận Mệnh
Clasher có thể lần lượt tăng Chúc Phúc, Khắc Chế và Chiêu Thức của các Hộ Vệ


Để tăng cấp Hộ Vệ cần phải tập hợp đủ Đá Hộ Vệ tương ứng.
Tham gia Thí Luyện để có thể nhận được Đá Hộ Vệ

Chữ ký
#2
đăng tại 2018-10-02 16:42:42 | Chỉ hiện bài của tác giả

Trên này vắng tanh

Chữ ký
#3
đăng tại 2019-08-19 10:19:48 | Chỉ hiện bài của tác giả

Max cấp hộ vệ là bao nhiêu cấp

Chữ ký
Thanh
#4
đăng tại 2021-05-08 19:50:53 | Chỉ hiện bài của tác giả

eid mubarak eid ul fitr wishes are one of the biggest festivals celebrated worldwide. The only reason Eid ul Fitr is celebrated all over the world is that there are people who follow the Muslim community all over the world. Ramadan is the month when people do not eat for 29/30 days before

Chữ ký
#5
đăng tại 2021-05-17 09:57:40 | Chỉ hiện bài của tác giả

Game này chơi vui không mọi người.
Web: http://waterpointnamlong.com.vn/

Chữ ký
#6
đăng tại 2021-05-19 20:14:51 | Chỉ hiện bài của tác giả

  Vidalista 60 mg is an FDA-approved medication used to treat erectile dysfunction problems in men. Vidalista 60 mg is a brand name of Tadalafil. This medication is produced by several Indian companies. Vidalista 60 is a medicine that relaxes the smooth muscle of the wall of blood vessels, thus improving blood flow to certain parts of the body. It is also prescribed in an enlarged prostate. It is the only drug proven to treat ED problems for up to 36 hours. 

Buy Another Popular ED Pills  Vidalista 20  | Cenforce 200 Fildena 100

Chữ ký
www.medslike.com
#7
đăng tại 2021-09-20 06:18:57 | Chỉ hiện bài của tác giả

I learned absolutely everything about my question when I read this post, thanks to the author for the detailed description. I wrote my review on the https://essaysservicesreviews.com/customessay-com-review/ you can go in and read. Thank you very much for your attention and your time.

Chữ ký