Castle Clash: Quyết Chiến Hôm nay: 0    Tổng Bài: 109496

Tổng:#3

Bài

[Chat] Bán 2 acc mầm

[Copy URL] 2/152

#1
đăng tại 2017-08-11 09:56:04 | Chỉ hiện bài của tác giả

Acc 1 50k
http://www.upsieutoc.com/image/N27rhj
Acc 2 chơi 2 server 50k
http://www.upsieutoc.com/image/N27iGp
http://www.upsieutoc.com/image/N27u3w
Ko up ảnh lên đc nên để link ngoài
Ai mua add zalo 0985808160

Chữ ký
#2
đăng tại 2017-08-12 10:02:51 | Chỉ hiện bài của tác giả

Up...............

Chữ ký
#3
đăng tại 2017-08-15 13:12:47 | Chỉ hiện bài của tác giả

Up...........

Chữ ký