Castle Clash: Quyết Chiến Hôm nay: 0    Tổng Bài: 109496

Tổng:#2

Bài

[Chat] Bán acc

[Copy URL] 1/95

#1
đăng tại 2017-08-13 09:17:40 | Chỉ hiện bài của tác giả

Ai mua acc này ko đặt tên rồi nhg có tướng mồi rồi 50k
Zl 01642294451

Chữ ký
#2
đăng tại 2017-08-13 09:20:57 | Chỉ hiện bài của tác giả

Trong kho còn nữa quên up

Chữ ký