Castle Clash: Quyết Chiến Hôm nay: 2    Tổng Bài: 109695

Tổng:#6

Bài

[Chat] mua acc

[Copy URL] 5/658

#1
đăng tại 2017-10-13 14:44:51 | Chỉ hiện bài của tác giả

mình muốn mua 1 acc tam 100k ai muốn bán thật thì inpot mình tk androi nhé

Chữ ký
34567
#2
đăng tại 2017-10-13 18:19:16 | Chỉ hiện bài của tác giả

Chữ ký
#3
đăng tại 2017-10-13 18:21:48 | Chỉ hiện bài của tác giả

150k   lừa đảo làm chó đó bạn

Chữ ký
#4
đăng tại 2017-10-13 20:38:18 | Chỉ hiện bài của tác giả

Zl  dc bạn

Chữ ký
#5
đăng tại 2017-10-13 20:40:07 | Chỉ hiện bài của tác giả

Zl  so dt đó luon két bạn nc

Chữ ký
#6
đăng tại 2017-10-13 21:11:03 | Chỉ hiện bài của tác giả

Máy het tien 9h nha

Chữ ký