Castle Clash: Quyết Chiến Hôm nay: 0    Tổng Bài: 110280

Tổng:#1

Bài

[Chat] Công thành siêu cấp

[Copy URL] 0/183

#1
đăng tại 2018-08-06 13:02:06 | Chỉ hiện bài của tác giả

Cho mình hỏi công thành siêu cấp mang tướng nào đi ổn nhất...các phép mang theo

Chữ ký