Castle Clash: Quyết Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 109808

Tổng:#2

Bài

[Chat] Thằng này lừa đảo nha mọi người tránh xa nó ko bị lừa

[Copy URL] 1/106

#1
đăng tại 2018-08-07 13:48:30 | Chỉ hiện bài của tác giả

Chữ ký
#2
đăng tại 2018-08-07 13:51:45 | Chỉ hiện bài của tác giả

Trần minh tên nick f của nó

Chữ ký