Castle Clash: Quyết Chiến Hôm nay: 0    Tổng Bài: 110211

Tổng:#1

Bài

[Chat] Lỗi không vào game được

[Copy URL] 0/127

#1
đăng tại 2018-08-24 10:06:46 | Chỉ hiện bài của tác giả

Ad ơi xem giúp em lỗi không vô game được.hôm qua cập nhật game cái xong vô không được nữa, cứ load được 3% là bị đis.

Chữ ký