Castle Clash: Quyết Chiến Hôm nay: 0    Tổng Bài: 109866

Tổng:#1

Bài

[Chat] Làm sao để khôi phục lại tướng khi bị hấp

[Copy URL] 0/88

#1
đăng tại 2018-09-04 07:41:03 | Chỉ hiện bài của tác giả

E bị lừa hấp sạch tướng r sao h mọi ng

Chữ ký
An