Castle Clash: Quyết Chiến Hôm nay: 0    Tổng Bài: 110211

Tổng:#2

Bài

[Chat] Thánh hay ADmin vào e hỏi cái

[Copy URL] 1/141

#1
đăng tại 2018-09-04 09:50:10 | Chỉ hiện bài của tác giả

Làm sao để có cái hình cánh ở bên cạnh máu của tướng vậy
Mong mọi người giải đáp

Chữ ký
C&S
#2
đăng tại 2018-09-04 09:50:28 | Chỉ hiện bài của tác giả

Help me pleace

Chữ ký
C&S