Castle Clash: Quyết Chiến Hôm nay: 0    Tổng Bài: 110211

Tổng:#2

Bài

[Chat] Tướng sắp ra mắt

[Copy URL] 1/339

#1
đăng tại 2018-09-17 03:28:16 | Chỉ hiện bài của tác giả

Ad cho hỏi tướng sắp ra mắt là con này ak

Chữ ký
Datsv15
#2
đăng tại 2018-09-21 20:23:06 | Chỉ hiện bài của tác giả

tui lập acc quay phát ra kuôn nè. mạnh vc ra.

Chữ ký