Castle Clash: Quyết Chiến Hôm nay: 2    Tổng Bài: 111615

Tổng:#1

Bài

[Chat] Game như cứt

[Copy URL] 0/326

#1
đăng tại 2018-10-06 18:46:27 | Chỉ hiện bài của tác giả

Bọn IIG chúng mày đang phá nát cái game này ra rồi. Phá giá tướng vãi cả loz ra. Chúc chúng mày nhanh sập

Chữ ký