Castle Clash: Quyết Chiến Hôm nay: 0    Tổng Bài: 110581

Tổng:#1

Bài

[Chat] Bán acc might 420k

[Copy URL] 0/121

#1
đăng tại 2019-02-25 11:53:53 | Chỉ hiện bài của tác giả

Bán acc 420k full hero trừ 3 hero mới. Talent full 8/8. Insignia lv 8 + 7. Chi tiết mes 0981.130.293. Giá cả tốt.

Chữ ký