Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 112774

Tổng:#1

Bài

[Chat] KINH NGHIỆM THÀNH LẬP CÔNG TY RIÊNG THÀNH CÔNG TRONG KINH DOANH

[Copy URL] 0/87

#1
đăng tại 2020-02-14 17:31:41 | Chỉ hiện bài của tác giả

Kinh nghiệm đặt địa chỉ công ty như thế nào? 

- Khi mới thành lập công ty ban đầu, các bạn cần đặt tiêu chí tiết kiệm tối đa chi phí để dành vốn cho hoạt động doanh nghiệp, cho nên bạn có thể đặt địa chỉ công ty mượn tại nhà người thân, bạn bè, hoặc thuê văn phòng ảo để tiết kiệm chi phí nhất .Địa chỉ công ty cần phải rõ ràng, chính xác, một địa chỉ có thể đặt được nhiều công ty.

Kinh nghiệm về lựa chọn người đại diện pháp luật như thế nào?

- Người đại diện theo pháp luật là người đại diện cho doanh nghiệp thực hiện mọi giao dịch nên là người quan trọng nhất trong doanh nghiệp. Cho nên bạn cần lựa chọn người đại diện theo pháp luật phải là người có trình độ chuyên môn hoặc trình độ quản lý để điều hành doanh nghiệp, tránh việc lựa chọn người không đủ khả năng về kỹ năng kinh nghiệm. Tuy nhiên sau khi thành lập công ty các bạn vẫn có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Nguồn: https://dichvudoanhnghiepadz.tistory.com/42

Chữ ký