Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 3    Tổng Bài: 114470

Tổng:#1

Bài

[Chat] Nghị định mới được thay đổi về cấp sổ đỏ

[Copy URL] 0/16

#1
đăng tại 2021-02-23 12:42:59 | Chỉ hiện bài của tác giả

Nghị định mới về cấp sổ đỏ được áp dụng từ ngày 08/02/2021 có khá nhiều các thay đổi. Cụ thể là các thay đổi tại nghị định 148/2020 NĐ-CP chính phủ như sau:
Xem thêm: [/url][url=https://yeshouse.com.vn/cong-chung-hop-dong-thue-nha/]Công chứng hợp đồng thuê nhà theo trình tự thủ tục như thế nào?[/url]
Nghị định mới về cấp sổ đỏ về đơn vị được tiếp nhận hồ sơ cấp sổ đỏ

Theo khoản 19 Điều 1 sửa đổi Điều 60 Nghị Định 43/2014/NĐ-CP quy định. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai; tài sản khác gắn liền với đất: cấp, cấp đổi, và cấp lại giấy chứng nhận như sau:


Người dân có thể thỏa thuận thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ tại nhà
Việc nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Khoản 19 Điều 1 quy định như sau:


Đọc thêm: [url=https://yeshouse.com.vn/ban-dat-xa-my-yen-ben-luc/]https://yeshouse.com.vn/ban-dat-xa-my-yen-ben-luc/Đối với trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai; tài sản khác gắn liền với đất: cấp, cấp đổi, cấp lại chứng nhận theo nhu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục. Được thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và văn phòng đăng ký. Tuy nhiên không quá thời hạn thực hiện thủ tục do UBND cấp tỉnh quy định.
Như thế người dân có thể thỏa thuận làm sổ đỏ nhanh tại nhà theo nhu cầu. Tuy nhiên phải đáp ứng thời gian theo quy định từ UBND cấp tỉnh.
Nghị định mới về cấp sổ đỏ đối với dồn điền đổi thửa
Khoản 24 Điều 1 Nghị định 148 quy định 1 trong các trường hợp được cấp đổi sổ đỏ. Cũng như cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng đã cấp. Là do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất.

Đây là thay đổi trong nghị định mới về cấp sổ đỏ áp dụng từ ngày 08/02/2021. Trước đây theo Điểm C Khoản 1 Điều 76 Nghị định 43 quy định. Trường hợp trên còn bao gồm “do dồn điền đổi thửa”.
Sửa đổi quy định thủ tục thu hồi sổ đỏ sai quy định
Khoản 26 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi khoản 4, 5 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Quy định việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai tại Điểm D Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất Đai.


Đọc thêm: https://yeshouse.com.vn/nghi-dinh-moi-ve-cap-so-do/


Theo nghị định mới bổ sung quy định. “Trường hợp Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai có bản án. Quy định có hiệu lực thi hành. Trong đó có kết luật việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp. Việc thu hồi giấy chứng nhận được thực hiện theo bản án và quyết định đó”. Để phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 106 Luật Đất Đai 2013

Chữ ký