Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 12    Tổng Bài: 117051

Tổng:#1

Bài

[Chat] Parabolic SAR là gì? Có thể kết hợp PSAR với chỉ báo nào?

[Copy URL] 0/51

#1
đăng tại 2021-10-13 18:51:46 | Chỉ hiện bài của tác giả

[justify]1. Chỉ báo Parabolic Sar là gì?[/justify]
[justify]Parabolic SAR hay PSAR là một chỉ báo phân tích kỹ thuật có thể được thực hiện cho một chiến lược giao dịch toàn diện, khi phân tích cách giao dịch các tài sản tài chính, chẳng hạn như chỉ số, cổ phiếu, hàng hóa và tiền tệ. [/justify]
[justify]Chỉ báo SAR parabol, được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr., được các nhà giao dịch sử dụng để xác định hướng xu hướng và khả năng đảo chiều của giá.[/justify]
[justify]Chỉ báo kỹ thuật sử dụng phương pháp điểm dừng và đảo chiều được gọi là "SAR", để xác định các điểm vào và thoát lệnh phù hợp. [/justify]

Chỉ báo Parabolic SAR xuất hiện trên biểu đồ dưới dạng một chuỗi các dấu chấm, ở trên hoặc dưới giá của tài sản, tùy thuộc vào hướng di chuyển của giá. Dấu chấm được đặt bên dưới giá khi nó có xu hướng tăng và trên giá khi nó có xu hướng giảm.
 
2. Các chỉ báo bổ sung cho chỉ báo Parabolic SAR
Trong giao dịch, tốt hơn là có một số chỉ báo xác nhận một tín hiệu nhất định hơn là chỉ dựa vào một chỉ báo cụ thể. Bổ sung các tín hiệu giao dịch chỉ báo Parabolic SAR bằng cách sử dụng các chỉ báo khác như đường trung bình động hoặc ADX.
 
Ví dụ, tín hiệu bán SAR thuyết phục hơn nhiều khi giá đang giao dịch dưới đường trung bình động dài hạn. Giá bên dưới đường trung bình động dài hạn cho thấy rằng bên bán đang kiểm soát hướng đi và tín hiệu bán SAR gần đây có thể là sự khởi đầu của một làn sóng khác thấp hơn. 
 
Tương tự, nếu giá nằm trên đường trung bình, hãy tập trung vào các tín hiệu mua (các dấu chấm di chuyển từ trên xuống dưới). Chỉ báo SAR vẫn có thể được sử dụng như một lệnh cắt lỗ, nhưng vì xu hướng dài hạn đang tăng, không phải là khôn ngoan khi thực hiện các vị thế bán.
 
Một lập luận phản bác đối với PSAR là việc sử dụng nó có thể dẫn đến rất nhiều giao dịch. Một số nhà giao dịch sẽ tranh luận rằng chỉ sử dụng đường trung bình động sẽ có thể nắm bắt được toàn bộ động thái đi lên trong một giao dịch. Do đó, chỉ báo Parabolic SAR thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch tích cực, những người muốn nắm bắt một động thái cao và sau đó thoát khỏi giao dịch.
 
Nguồn: tradafx.net

Chữ ký