Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#1

Bài

[Hướng Dẫn] Mong ad giúp

[Copy URL] 0/1777

#1
đăng tại 2015-06-15 20:36:37 | Chỉ hiện bài của tác giả

Cho e hoi trên điện thoại iPhone có bản loạn thành chiến tiếng Việt ko. Nếu có thi tải nan?

Chữ ký