Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 2    Tổng Bài: 7336

Tổng:#2

Bài

[Hướng Dẫn] đăng xuất

[Copy URL] 1/1857

#1
đăng tại 2015-06-17 13:35:35 | Chỉ hiện bài của tác giả

Ai giúp mình thoát khỏi acc cũ để tạo acc mới choi dc ko? Help meeeeeeeeee

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-06-17 13:47:20 | Chỉ hiện bài của tác giả

Bạn vào cài đặt thêm 1 tài khoản vào. Vào game có chữ đổi và đổi thui.

Chữ ký
Thu