Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#4

Bài

[Hướng Dẫn] choi lai từ đầu

[Copy URL] 3/2739

#1
đăng tại 2015-06-20 10:15:02 | Chỉ hiện bài của tác giả

cho mình hỏi làm sao de choi mới lại tu dau dk

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-06-20 12:03:06 | Chỉ hiện bài của tác giả

ban tao 1 tk google moi va xoa tk google tren dt cu di la choi lai bang acc moi ban nhe.

Chữ ký
#3
đăng tại 2015-06-20 12:05:53 | Chỉ hiện bài của tác giả

Thêm tk google ms là dk k cần xóa tk cũ

Chữ ký
#4
đăng tại 2015-06-20 18:46:17 | Chỉ hiện bài của tác giả

Van tk google cu co choi dc acc moi k

Chữ ký