Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#2

Bài

[Hướng Dẫn] ae giup voi

[Copy URL] 1/1891

#1
đăng tại 2015-06-21 11:47:19 | Chỉ hiện bài của tác giả

De tuyen duoc tuong huyen thoai dac biet minh tuyen bang ngoc or danh vong or ca 2 moi co the ra vay???

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-07-01 18:32:42 | Chỉ hiện bài của tác giả

chỉ tuyển được bằng ngọc hoặc bằng ấn. Danh vọng ko tuyển được tướng huyền thoại

Chữ ký
Cupid, Vlad Dracula, Santa Boom, Aries......... I need all of you ^^