Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 0    Tổng Bài: 7366

Tổng:#2

Bài

[Hướng Dẫn] giup voi

[Copy URL] 1/1659

#1
đăng tại 2015-06-22 20:36:51 | Chỉ hiện bài của tác giả

Bảng nhiệm vụ. Mỗi lần có nhiệm vụ tuyển tướng hoặc hi sinh tướng dù cho tuyển hay hi sinh bao nhiêu tướng cũng không hoàn thành được nhiệm vụ đó... nhờ admin giúp dùm.

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-06-22 22:44:36 | Chỉ hiện bài của tác giả

Tat che do nha kho di thi moi dc nhe

Chữ ký