Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#2

Bài

[Hướng Dẫn] satthu

[Copy URL] 1/1817

#1
đăng tại 2015-06-23 10:13:09 | Chỉ hiện bài của tác giả

Lam nhu the nao de tim ten nguoi choi khac va tan cong ho?

Chữ ký
Sat37
#2
đăng tại 2015-06-23 13:39:49 | Chỉ hiện bài của tác giả

Góc phải bên dưới có hình chiếc cúp ấn vào đó. Hỏi bạn bên kia đứng hạng bao nhiêu trong cái cúp rồi đến trang mà ban ấy nói và bạn kia out ra mjh vào đánh

Chữ ký
Thu