Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#2

Bài

[Hướng Dẫn] Quay tướng tướng huyền thoại ở ở đâu

[Copy URL] 1/1803

#1
đăng tại 2015-06-25 10:18:04 | Chỉ hiện bài của tác giả

Quay tướng huyền thoại ở đâu ae

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-06-25 12:00:06 | Chỉ hiện bài của tác giả

Quay trong đài tướng. Tuyển bằng ngọc. Hên thì trúng tướng ht. Hoặc mua trong shop đài tướng

Chữ ký
Thu