Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 2    Tổng Bài: 7336

Tổng:#1

Bài

[Hướng Dẫn] Ad ơi bị rock back

[Copy URL] 0/1696

#1
đăng tại 2015-06-25 18:02:13 | Chỉ hiện bài của tác giả

Nhân vật badaohihi
Email talabooi113@gmail.com
Lỗi rock back reset tất cả như mới chơi trừ nhà cửa
Tướng thì mất sạch vào thấy 3 con tướng lạ đứng ..
Lấy đi cướp té ra 3 con sên mà sên lại đi cướp được đề nghị ad sửa nhanh giúp...

Chữ ký