Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 2    Tổng Bài: 7336

Tổng:#2

Bài

[Hướng Dẫn] Hỏi về tướng và đài tướng

[Copy URL] 1/2019

#1
đăng tại 2015-06-29 19:18:40 | Chỉ hiện bài của tác giả

Có đặt tướng khác vào đài tướng đã đặt tướng từ trước không

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-07-01 18:09:46 | Chỉ hiện bài của tác giả

Đài tướng là nơi tất cả các tướng bạn có đều xuất hiện ở đó.

Thứ tự sắp xếp từ trái sang phải:

- Tướng huyền thoại > Tướng thường > tướng yếu
- Level cao hơn > level thấp hơn

Muốn thay dổi vị trí chỉ có cách tăng level cho tướng đó cao hơn thôi

Chữ ký
Cupid, Vlad Dracula, Santa Boom, Aries......... I need all of you ^^