Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#4

Bài

[Hướng Dẫn] ai pro giup voi

[Copy URL] 3/1807

#1
đăng tại 2015-07-01 12:53:55 | Chỉ hiện bài của tác giả

nag cap lv140/160 bao nhieu danh vong bao nhieu lua? bao nhieu vang zay????

Chữ ký
jpoupo
#2
đăng tại 2015-07-01 12:58:42 | Chỉ hiện bài của tác giả

1tr vàng. 100k dv. Còn lửa hình như là 300 sao ý mjk ko rõ

Chữ ký
gacontapta
#3
đăng tại 2015-07-01 13:25:39 | Chỉ hiện bài của tác giả

Bạn hãy tham gia nhóm fb: TheLengend LTC để cùng trao đổi bàn luận về game

Chữ ký
TheLengend LTC
#4
đăng tại 2015-07-01 17:36:06 | Chỉ hiện bài của tác giả

http://castle-clash.wikia.com/wiki/Stars xem chi tiết ở đây nhé.

Bạn cần 1000000 vàng, 100000 danh vọng và 250 lửa

Chữ ký
Cupid, Vlad Dracula, Santa Boom, Aries......... I need all of you ^^