Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#3

Bài

[Hướng Dẫn] Tăng kỹ năng tướng

[Copy URL] 2/1692

#1
đăng tại 2015-07-02 17:42:08 | Chỉ hiện bài của tác giả

Làm thế nào để tăng kỹ năng tướng

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-07-02 17:49:14 | Chỉ hiện bài của tác giả

Có 1 loại kỹ năng quay bằng 300 ngọc. May mắn thì được kỹ năng cấp cao
1 loại kỹ năng khác có được bằng cách kết hợp thẻ bài.

Chữ ký
Cupid, Vlad Dracula, Santa Boom, Aries......... I need all of you ^^
#3
đăng tại 2015-07-02 18:12:24 | Chỉ hiện bài của tác giả

Ko tang dc ban nhe. Ki nang chi co thay quay bang 300 ngoc Hoac the doi ki nang mua trong nha kho.

Chữ ký