Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 2    Tổng Bài: 7336

Tổng:#2

Bài

[Hướng Dẫn] quay gem

[Copy URL] 1/2596

#1
đăng tại 2015-04-22 21:26:06 | Chỉ hiện bài của tác giả

Quay gem vao thoi gian nao trong ngay dr dc tuong tim

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-04-23 08:23:54 | Chỉ hiện bài của tác giả

17h00"-12h00" và 00h00' hoặc là cài kiếm ngọc thưởng đủ game rồi quay sẽ có

Chữ ký