Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#4

Bài

[Hướng Dẫn] Danh vọng nâng cấp tướng

[Copy URL] 3/1883

#1
đăng tại 2015-07-18 17:53:26 | Chỉ hiện bài của tác giả

Lam thế nào để có nhiều danh vọng. Khoảng 1.000.000 la ngon

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-07-18 18:53:01 | Chỉ hiện bài của tác giả

Đánh thành, đánh trùm, đầu đài bạn

Chữ ký
#3
đăng tại 2015-07-18 23:06:32 | Chỉ hiện bài của tác giả

mấy cái đó ít lắm , tôi khuyên bạn nên nạp gem cho nhiều DV

Chữ ký
visa_suke_95
#4
đăng tại 2015-07-19 11:58:31 | Chỉ hiện bài của tác giả

Muốn có nhiều danh vọng thì đánh các mặt trận như Ace112 nói ở trên và nâng cấp nhanh các loại nhà lên để sức mạnh tăng cao thì mỗi ngày và mỗi nhiệm vụ ở bảng nhiệm vụ sẽ có được phần thưởng danh vọng tăng cao

Chữ ký
Cupid, Vlad Dracula, Santa Boom, Aries......... I need all of you ^^