Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#4

Bài

[Hướng Dẫn] Can giup do

[Copy URL] 3/1885

#1
đăng tại 2015-07-19 18:37:09 | Chỉ hiện bài của tác giả

Ae cho hoi lam sao minh xay dc nha tứơng thứ 6 vay

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-07-19 18:46:16 | Chỉ hiện bài của tác giả

Doanh trại,kho vàng,kho dầu,mỏ vàng mỏ dầu, nhà chính 16 hết bạn ak

Chữ ký
#3
đăng tại 2015-07-20 09:59:54 | Chỉ hiện bài của tác giả


Mất 22 ngày để đưa mỗi 1 công trình trong số 20 công trình trên lên cấp 16, cộng thêm 22 ngày để đưa nhà chính lên level 14. Tổng cộng mất 462 ngày. Nếu có 4-5 thợ xây thì thời gian giảm xuống còn 3 - 4 tháng.

Chữ ký
Cupid, Vlad Dracula, Santa Boom, Aries......... I need all of you ^^
#4
đăng tại 2015-07-23 11:05:43 | Chỉ hiện bài của tác giả

Cam on moi nguoi nhiu nhiu nha

Chữ ký