Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 2    Tổng Bài: 7336

Tổng:#4

Bài

[Hướng Dẫn] Nhiệm vụ

[Copy URL] 3/1718

#1
đăng tại 2015-07-21 08:59:32 | Chỉ hiện bài của tác giả

Nhiệm vụ tuyển tướng không có cách nào hoàn thành

Chữ ký
Tinh
#2
đăng tại 2015-07-21 09:08:33 | Chỉ hiện bài của tác giả

Ban tuyển sên la hoan thành nhe

Chữ ký
#3
đăng tại 2015-07-21 10:21:20 | Chỉ hiện bài của tác giả

Bạn chú ý để Đài tướng ở chế độ "Đài Tướng" trước khi tuyển. (Xem ở đây http://cc.vn.forum.igg.com/topic?fcid=3&ctid=610)

Bạn chỉ cần tuyển 1 con sên con là hoàn thành nhiệm vụ

Chữ ký
Cupid, Vlad Dracula, Santa Boom, Aries......... I need all of you ^^
#4
đăng tại 2015-07-21 10:28:33 | Chỉ hiện bài của tác giả

Tắt chế độ nhà kho.bật chế độ tướng đó iggngu

Chữ ký
Linh