Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 2    Tổng Bài: 7336

Tổng:#2

Bài

[Hướng Dẫn] đăng nhập khách la j

[Copy URL] 1/1647

#1
đăng tại 2015-07-22 01:17:13 | Chỉ hiện bài của tác giả

Đăng nhập khách là j thế lam sao tu dnk chuyen ve gmail dc vay

Chữ ký
Jackie
#2
đăng tại 2015-07-22 21:21:19 | Chỉ hiện bài của tác giả

bạn vào phần cài đặt chỗ góc trái bên dưới màn hình có hình bánh răng ý,rồi ấn đổi tài khoản

Chữ ký