Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#2

Bài

[Hướng Dẫn] cho minh hỏi cái

[Copy URL] 1/1670

#1
đăng tại 2015-07-22 11:30:42 | Chỉ hiện bài của tác giả

Nếu như nick minh đang ở trạng thái đăng nhập khách thì có đưa nick đó về gmail đc nua k ..mn tư vấn cho minh vs

Chữ ký
Jackie
#2
đăng tại 2015-07-22 12:27:05 | Chỉ hiện bài của tác giả

đc bạn đăng nhập cái gmail chưa có j và vào cài đặt có từ nối bạn bấm tài khoản cần nối nối đc là nik bạn k đăng nhập khách

Chữ ký
Thu