Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 2    Tổng Bài: 7336

Tổng:#2

Bài

[Hướng Dẫn] cho minh hỏi cái

[Copy URL] 1/1863

#1
đăng tại 2015-07-22 18:39:05 | Chỉ hiện bài của tác giả

Làm sao chuyển nick đang ở tình trạng đăng nhập khách sang tk gmail nhỉ ai pit chi minh vs tks nhieu

Chữ ký
Louis
#2
đăng tại 2015-07-23 09:49:08 | Chỉ hiện bài của tác giả

http://cc.vn.forum.igg.com/topic?fcid=3&ctid=49
xem hướng dẫn ở link trên

Chữ ký
Cupid, Vlad Dracula, Santa Boom, Aries......... I need all of you ^^