Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 2    Tổng Bài: 7336

Tổng:#3

Bài

[Hướng Dẫn] đài tướng

[Copy URL] 2/2004

#1
đăng tại 2015-07-23 08:22:47 | Chỉ hiện bài của tác giả

làm sao có đài tướng thứ 6 vây. m.n

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-07-23 10:42:26 | Chỉ hiện bài của tác giả

Chữ ký
Cupid, Vlad Dracula, Santa Boom, Aries......... I need all of you ^^
#3
đăng tại 2015-07-23 11:04:35 | Chỉ hiện bài của tác giả

Bạn hãy tham gia nhóm fb: TheLengend LTC
để cùng trao đổi chia sẽ kinh nghiệm về game

Chữ ký
TheLengend LTC