Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#3

Bài

[Hướng Dẫn] danh sach tuong

[Copy URL] 2/2021

#1
đăng tại 2015-07-23 12:25:49 | Chỉ hiện bài của tác giả

Hj.a admin oi co the tang e 1e bi ngo ko ak e tuyen bàng ngoc ma ko dc thanhs you!

Chữ ký
Dung
#2
đăng tại 2015-07-25 09:27:06 | Chỉ hiện bài của tác giả

Tang cho e môt econ bi ngo moi di anh

Chữ ký
Hieu
#3
đăng tại 2015-07-25 10:44:50 | Chỉ hiện bài của tác giả

Hệ thống máy chủ tự chọ.không thể tuỳ tện cho được.chúc các bạn chơi game vui ve

Chữ ký