Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 2    Tổng Bài: 7336

Tổng:#3

Bài

[Hướng Dẫn] giúp với

[Copy URL] 2/1582

#1
đăng tại 2015-07-24 16:34:53 | Chỉ hiện bài của tác giả

có ai biết chuyển acc castle clash từ tài khoản google này sang tài khoản google khác không. chỉ mình với

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-07-24 17:07:37 | Chỉ hiện bài của tác giả

ko chuyển được đâu

Chữ ký
Cupid, Vlad Dracula, Santa Boom, Aries......... I need all of you ^^
#3
đăng tại 2015-07-24 17:26:57 | Chỉ hiện bài của tác giả

vậy phải lấy nguyên tài khoản google hả bạn

Chữ ký