Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 2    Tổng Bài: 7336

Tổng:#2

Bài

[Hướng Dẫn] có ai chỉ mình về việc làm thông tin gmail ko

[Copy URL] 1/2105

#1
đăng tại 2015-07-25 03:22:38 | Chỉ hiện bài của tác giả

Nếu em mua acc phải chuyển số đt lấy lại mật khẩu! Còn acc đã kết nối email khôi phục em phải làm sao ạ, ngoài ra còn cần thay đổi thông tin gì nữa không ạ. Ai đó giúp em, cảm ơn mấy anh!

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-07-25 09:19:15 | Chỉ hiện bài của tác giả

bạn vào tài khoản của tôi=>thông tin cá nhân=> có một bảng thông tin đó nhấp vào chỗ email là nó hiện ra email thay thế đấy.chỉnh sửa nữa là ok

Chữ ký