Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#2

Bài

[Hướng Dẫn] Mọi ng làm ơn cho hỏi chút

[Copy URL] 1/1710

#1
đăng tại 2015-07-27 22:22:53 | Chỉ hiện bài của tác giả

Sao khảm tướng mà không thấy tăng Tấn Công vs Máu là sao..vì thấy mình khảm thấy thêm 200 tấn công và 2000 máu mà thoát ra ngoài coi tướng chẳng thấy tăng gì cả,vậy khảm có tác dụng ở điểm nào.

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-07-27 22:29:43 | Chỉ hiện bài của tác giả

nó có tăng nhưng ko hiện nhé chỉ có lúc đi đánh nhau thì thấy tướng trâu hơn ra đòn mạnh hơn

Chữ ký