Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#6

Bài

[Hướng Dẫn] hỏi !!!

[Copy URL] 5/1546

#1
đăng tại 2015-07-28 12:12:12 | Chỉ hiện bài của tác giả

Cho mình hỏi, sấm với sắc quỷ dùng bài nào ok nhất?

Chữ ký
Hung
#2
đăng tại 2015-07-28 12:33:09 | Chỉ hiện bài của tác giả

Không pik

Chữ ký
Phông
#3
đăng tại 2015-07-28 13:32:56 | Chỉ hiện bài của tác giả

=…= uk...

Chữ ký
Hung
#4
đăng tại 2015-07-28 13:37:36 | Chỉ hiện bài của tác giả

Sam làm chậm. Sac quy noi dien

Chữ ký
Thu
#5
đăng tại 2015-07-28 14:11:36 | Chỉ hiện bài của tác giả

Tks bạn nha

Chữ ký
Hung
#6
đăng tại 2015-07-29 12:59:41 | Chỉ hiện bài của tác giả

Sấm: Nổi Điên > Hút máu > Hồi sinh > Chiến Thần > Công Thủ
Sắc quỷ: Nổi Điên > Chiến Thần > Công Thủ > Hút máu > Hồi sinh 

Chữ ký
Cupid, Vlad Dracula, Santa Boom, Aries......... I need all of you ^^