Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#2

Bài

[Hướng Dẫn] ae cho hoi

[Copy URL] 1/1574

#1
đăng tại 2015-07-30 11:24:25 | Chỉ hiện bài của tác giả

ad cho em h. sao tk google cua em vao suc manh hon 10k roi ma sao em chuyen sang dang nhap bang bluestaks thi   lai bi chuyen ve nhu moi choi the nay

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-07-30 11:30:50 | Chỉ hiện bài của tác giả

bạn phải đồng bộ dữ liệu của email lên google store rồi vào bluestack đồng bộ lại để lấy dữ liệu đó về bluestack

Chữ ký
Cupid, Vlad Dracula, Santa Boom, Aries......... I need all of you ^^