Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#4

Bài

[Hướng Dẫn] Xin ít kinh nghiệm khảm bài

[Copy URL] 3/1756

#1
đăng tại 2015-07-30 13:57:23 | Chỉ hiện bài của tác giả

Như trên ai chỉ cho tớ già nổ với độc giác pharaong nên khảm bài gì vậy

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-07-30 14:38:11 | Chỉ hiện bài của tác giả

không ai biết à

Chữ ký
#3
đăng tại 2015-07-30 14:46:10 | Chỉ hiện bài của tác giả

Già Nổ: Chiến thần > Hồi Sinh > Công Thủ > Tiếp Sức
Pharaon: Nổi Điên > Chiến Thần > Hồi Sinh > Công Thủ > Đấm Mạnh

Chữ ký
Cupid, Vlad Dracula, Santa Boom, Aries......... I need all of you ^^
#4
đăng tại 2015-07-30 15:03:38 | Chỉ hiện bài của tác giả

May kai bai nay kiem kho wa.

Chữ ký