Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#4

Bài

[Hướng Dẫn] Làm ơn cho hỏi

[Copy URL] 3/1493

#1
đăng tại 2015-07-30 14:05:05 | Chỉ hiện bài của tác giả

Ae cho mình hỏi để tạo liên minh cần những điều kiện gì thế.

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-07-30 14:22:14 | Chỉ hiện bài của tác giả

500k vàng. nếu muốn khẩu hiệu đẹp thì thêm 300 ngọc

Chữ ký
#3
đăng tại 2015-07-30 15:22:49 | Chỉ hiện bài của tác giả

Để xây được Đại sảnh thì nhà chính của bạn phải lên cấp 6, khi đó bạn sẽ được xây Đại Sảnh.

Khi có Đại Sảnh rồi bạn có thể tìm liên minh đã có sẵn để xin gia nhập vào

Bạn có thể tự tạo liên minh cho mình với 500k Vàng

Chữ ký
Cupid, Vlad Dracula, Santa Boom, Aries......... I need all of you ^^
#4
đăng tại 2015-07-30 16:36:53 | Chỉ hiện bài của tác giả

@Zinobx:
Click vào Hội Trường --> Liên Minh --> Lập Liên Minh.

Với 500k Vàng, bạn điền đầy đủ thông tin rồi tạo thôi

Hướng dẫn kèm hình ở link này dễ hiểu mà:

http://cc.vn.forum.igg.com/topic?fcid=3&ctid=226

Chữ ký
Cupid, Vlad Dracula, Santa Boom, Aries......... I need all of you ^^