Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#2

Bài

[Hướng Dẫn] ae co the chia se kinh nghiem đanh vuc tham đuoc k???

[Copy URL] 1/1833

#1
đăng tại 2015-07-31 09:26:23 | Chỉ hiện bài của tác giả

Chữ ký
@changngox84@
#2
đăng tại 2015-07-31 10:48:18 | Chỉ hiện bài của tác giả

Như thế này là biết rồi. Kiểu thiết lập quân vs tường thế này là tốt nhất. Mình cũng hay dùng. Chú trọng nâng cấp Đài tướng lên cấp 13 trở lên là đẹp. Tường thì nên cho lên vài level nữa đi

Chữ ký
Cupid, Vlad Dracula, Santa Boom, Aries......... I need all of you ^^