Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#5

Bài

[Hướng Dẫn] ae cho mình hỏi tí...

[Copy URL] 4/1444

#1
đăng tại 2015-07-31 13:10:59 | Chỉ hiện bài của tác giả

Mình mới chơi game cho mình hỏi làm sao để có được rướng nô hay darcura zậy...

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-07-31 13:50:21 | Chỉ hiện bài của tác giả

Hen sui thoi ban oi toi cug nhu z do quay k biet bao nhieu trieu hoi toi gio nay cug chua co

Chữ ký
Nguyen
#3
đăng tại 2015-07-31 14:05:43 | Chỉ hiện bài của tác giả

Thank bạn!!

Chữ ký
#4
đăng tại 2015-07-31 16:39:43 | Chỉ hiện bài của tác giả

bạn cứ tích Ngọc nhiều nhiều, khoảng trên 2000 ngọc rồi tuyển tướng 1 lượt dễ được tướng tím hơn. Mọi thứ cũng là hên xui thôi

Chữ ký
Cupid, Vlad Dracula, Santa Boom, Aries......... I need all of you ^^
#5
đăng tại 2015-07-31 17:51:33 | Chỉ hiện bài của tác giả

Quay ban dem khoang 2 den 4h sang ..  3k ngoc tro len quay 1 1 1 3 1 1 1 3 .. do la kinh nghiêm cua mih chút ban thanh công

Chữ ký
Nhut