Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#9

Bài

[Hướng Dẫn] giúp đỡ

[Copy URL] 8/2032

#1
đăng tại 2015-08-03 02:01:37 | Chỉ hiện bài của tác giả

Cho mìh xin vài kiểu sắo xếp nhà đi

Chữ ký
Hung
#2
đăng tại 2015-08-03 02:07:24 | Chỉ hiện bài của tác giả

Đi Thử thách

Chữ ký
Qyuen
#3
đăng tại 2015-08-03 10:00:49 | Chỉ hiện bài của tác giả

Cho mình xem tướng của bạn, nhà chính của bạn đang ở cấp độ nào thì mới có kiểu sắp xếp nhà hợp lý được

Chữ ký
Cupid, Vlad Dracula, Santa Boom, Aries......... I need all of you ^^
#4
đăng tại 2015-08-03 10:25:53 | Chỉ hiện bài của tác giả

Sắp xếp gọn là đc.

Chữ ký
#5
đăng tại 2015-08-03 11:39:26 | Chỉ hiện bài của tác giả

Bạn hãy tham gia nhóm fb TheLengend LTC
Để cùng trao đổi về game

Chữ ký
TheLengend LTC
#6
đăng tại 2015-08-03 11:40:31 | Chỉ hiện bài của tác giả

Chữ ký
#7
đăng tại 2015-08-03 11:52:36 | Chỉ hiện bài của tác giả

Đây nhà mình. Không biết đc hk nữa

Chữ ký
Hung
#8
đăng tại 2015-08-03 16:18:04 | Chỉ hiện bài của tác giả


Off
Thử thách

Chữ ký
Muốn có Pumpkin Duke
#9
đăng tại 2015-08-04 14:38:09 | Chỉ hiện bài của tác giả

Chữ ký
dan