Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#2

Bài

[Hướng Dẫn] Help

[Copy URL] 1/1655

#1
đăng tại 2015-08-04 03:57:58 | Chỉ hiện bài của tác giả

Có men nào biết cách chuyển về phiên bản Việt nam ko vậy.. Chỉ mình với

Chữ ký
Trò đời
#2
đăng tại 2015-08-04 12:55:20 | Chỉ hiện bài của tác giả

Không có chuyển. Mỗi phiên bản khác là phải chơi lại từ đầu

Chữ ký
Cupid, Vlad Dracula, Santa Boom, Aries......... I need all of you ^^