Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#2

Bài

[Hướng Dẫn] anh rakuda ơi làm ơn chỉ e xây cái nhà tướng 6

[Copy URL] 1/1726

#1
đăng tại 2015-08-04 11:19:05 | Chỉ hiện bài của tác giả

anh zo zalo chỉ em đi anh 01692542589. e hứa ko làm mất bản quyền của a đâu

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-08-04 12:52:13 | Chỉ hiện bài của tác giả

Chữ ký
Cupid, Vlad Dracula, Santa Boom, Aries......... I need all of you ^^