Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 1    Tổng Bài: 7332

Tổng:#3

Bài

[Hướng Dẫn] Làm sao để tạo được nhiều acc?

[Copy URL] 2/1655

#1
đăng tại 2015-08-04 13:14:24 | Chỉ hiện bài của tác giả

Mọi người có kinh nghiệm xin chỉ dùm mình nhé, cảm ơn nhiều nà !

Chữ ký
#2
đăng tại 2015-08-04 13:19:50 | Chỉ hiện bài của tác giả

Lập nhiều e-mail nhé bạn ^^

Chữ ký
#3
đăng tại 2015-08-04 14:16:44 | Chỉ hiện bài của tác giả

Từ điện thoại vào cài đặt -> tài khoản & đồng bộ -> thêm tài khoản -> tạo mới..thực hiện các bước lập tk -> khi lập xong rồi -> thoát ra -> vào game -> cài đặt -> đổi -> xuất hiện mail bạn vừa lập -> ok men :)

Chữ ký