Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 2    Tổng Bài: 7336

Tổng:#3

Bài

[Hướng Dẫn] Ông già nổ với Râu bạc nên khảm bài gì m.n

[Copy URL] 2/1912

#1
đăng tại 2015-08-04 13:35:51 | Chỉ hiện bài của tác giả

Chỉ với

Chữ ký
Sơn
#2
đăng tại 2015-08-04 13:44:21 | Chỉ hiện bài của tác giả

Nếu là làm mới kỹ năng:
Ông già nổ: Chiến Thần, Tiếp Sức, Hồi Sinh
Râu Bạc: Tiếp Sức, Chiến Thần, Hồi Sinh

Khảm:
Ông già nổ: Hồi sinh, Chiến Thần, Tiếp sức
Râu Bạc: Hồi Sinh, Chiến thần, tiếp sức

Chữ ký
Cupid, Vlad Dracula, Santa Boom, Aries......... I need all of you ^^
#3
đăng tại 2015-08-04 13:57:48 | Chỉ hiện bài của tác giả

Tên của chủ thớt độc quá

Chữ ký