Castle Clash: Bang Chiến Hôm nay: 2    Tổng Bài: 7336

Tổng:#3

Bài

[Hướng Dẫn] seng su dung nhu the nao

[Copy URL] 2/1755

#1
đăng tại 2015-08-04 20:32:31 | Chỉ hiện bài của tác giả

Ai chi gium seng su dung nhu the nao

Chữ ký
Sang347
#2
đăng tại 2015-08-04 20:36:07 | Chỉ hiện bài của tác giả

Sên dùng tang kill cho hero nha bạn..

Chữ ký
#3
đăng tại 2015-08-05 10:09:42 | Chỉ hiện bài của tác giả

Bạn vào link này để xem nhé. Mình có viết bài hướng dẫn cụ thể rồi đó

Xèng - Nâng cấp kỹ năng
http://cc.vn.forum.igg.com/topic?fcid=3&ctid=2850

Chữ ký
Cupid, Vlad Dracula, Santa Boom, Aries......... I need all of you ^^